按Enter到主內容區
:::

法務部矯正署臺中女子監獄:回首頁

:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:113-01-29
  • 資料點閱次數:2072

Google Map Bản đồ vị trí Nhà tù Nữ Đài Trung

Nhận quy trình phục vụ:

  1. Lấy số, chờ gọi đến lượt
  2. Điền phiếu thăm nuôi và liệt kê vật phẩm gửi vào
  3. Đăng ký thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo
  4. Vào phòng chờ, đợi thăm phạm nhân theo tín hiệu đèn báo

Thời gian phục vụ:
Thứ Hai ~ thứ Sáu hàng tuần
Ngày thường: 08:20~11:00 sáng; 13:30~16:00 chiều
Ngày nghỉ chỉ phục vụ vào ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng
Ngàynghỉ: 08:00~11:00 sáng; 13:30~16:00 chiều

Điện thoại phục vụ:
Đường dây tư vấn (đặt hẹn): 04-23813986
hoặc tổng đài: 04-23840936#220

Số lần thăm nuôi:
Cấp độ Bốn mỗi tuần 1 lần, cấp độ Ba 4 ngày 1 lần, cấp độ Hai 3 ngày 1 lần, cấp độ Một mỗi ngày 1 lần.

Quy định mang đồ:
Đồ ăn mỗi lần nhiều nhất 2kg; sách báo mỗi lần nhiều nhất 3 cuốn.

Địa chỉ:
408218 - Số 9-3, Đường Peide, Quận Nam Thông, Thành phố Đài Trung.

回頁首